CIRCVET

Žiedinės ekonomikos praktinio mokymo medžiaga plastiko gamybos įmonėms

CIRCVET projektą finansuoja ERASMUS-EDU-2021-PI-ALL-INNO-EDU-ENTERP – Švietimo ir įmonių aljansai 

Projekto pradžia  – 2022 m. rugsėjis, pabaiga – 2025 m. rugpjūtis.  

NAUJIENOS

TIKSLAI

CIRCVET projektu siekiama sukurti išsamius, nemokamus ir specialiai žiedinei plastikų ekonomikai pagal įmonių poreikius ir problemas pritaikytus mokymus Europos lygiu.

CIRCVET projektas yra visų projekto suinteresuotųjų šalių: dėstytojų iš universitetų ir profesinio mokymo centrų, mokslinių tyrimų centrų, grupių ir MVĮ atstovų ir kt., kurios kuria, testuoja ir teikia kursus, žinių, mokymo išteklių bei mokymo medžiagų sąjunga.

CIRCVET projekto dėmesio centre yra žalieji įgūdžiai, gerinantys žinias, gebėjimus, vertybes ir nuostatas, reikalingas gyventi, plėtoti ir palaikyti tvarią ir efektyviai išteklius naudojančią visuomenę, ypač plastiko pramonės sektoriuje.

PROJEKTO TIKSLAI

parengti mokymo medžiagą atsižvelgiant į plastiko vertės grandinę

parengti mokymo medžiagą skirtą pirminiam ir tęstiniam mokymui

sukurti akredituotus MOOC/NOOC modulius

sukurti el. mokymo platformą

sukurkti RYŠIUS tarp AKADEMINĖS APLINKOS/PROFESINIO MOKYMO CENTRŲ/ĮMONIŲ

mokymus išbandyti:

  • 80-yje įmonių
  • universitetuose ir profesinio mokymų centruose (200 mokinių/studentų)

TIKSLINĖS AUDITORIJOS

POREIKIS IR ĮSITRAUKIMAS
POREIKIS IR ĮSITRAUKIMAS
vykdomųjų/valdymo institucijų atstovai, turintys teisę priimti sprendimus ar įsitraukti į projekto veiklas.
MOKYTOJŲ MOKYMAS
MOKYTOJŲ MOKYMAS
aukštojo mokslo ir profesinio mokymo įstaigų dėstytojai ir profesijos mokytojai.
MOKYMŲ VYKDYMAS
MOKYMŲ VYKDYMAS
pirminio profesinio mokymo mokiniai;
tęstinio profesinio mokymo mokiniai ir įmonių darbuotojai.

NAUDA

sektorinių ir tarpsektorinių veiklų nuoseklus ir visapusiškas vykdymas

kuriama inovatyvi, daugiadisciplininė mokymo medžiaga

rengiamas NEMOKAMŲ mokymo kursų rinkinys 7 kalbomis (EN, SP, PT, DE, FR, IT & LT)

kuriama akreditavimo sistema, kuria remiantis pripažįstami skirtingus modulius baigusių mokymo dalyvių pasiekimai

mokymo medžiaga gali naudotis darbuotojai, darbo ieškantys asmenys, pirminio ir tęstinio profesinio mokymo mokiniai

PARTNERIAI

KONTAKTAI

    [SKAITYTI]