VEIKLOS

Projekto metu atliekama įmonių poreikių analizė, siekiant plastiko pramonės vertės grandinėje puoselėti aktualesnę ir kokybiškesnę švietimo ir profesinio mokymo pasiūlą.

ico-boosting

INOVACIJŲ SKATINIMAS

ico-boosting

Tikslai:

 • sukurti naują sistemą ir metodiką 
 • sukurti susistemintą mokymo medžiagą, kurią galima naudoti tiek MOOC / NOOC internetiniuose mokymuose, tiek ir vykdant mokymus klasėje
ico-identyfing

RINKOS ANALIZĖ

Tikslai:

 • atlikti rinkos poreikių analizę nustatant reikalingų profesijų ir jų kompetencijų paklausą. Pritaikyti aukštojo mokslo ir profesinio mokymo paslaugų teikimą prie rinkoje reikalingų įgūdžių poreikio, kuriant ir įgyvendinant tarptautines plastiko sektoriaus mokymo programas (integruojant mokymąsi darbo vietoje).
ico-identyfing
ico-developing

NAUJŲ MOKYMO METODŲ IR MOKYMO PRIEMONIŲ KŪRIMAS

ico-developing

Tikslai:

 • sukurti interaktyvaus mokymo ir mokymosi platformą
ico-connected

ĮTRAUKIOS AUKŠTOJO MOKSLO IR PROFESINIO MOKYMO SISTEMOS KŪRIMAS

Tikslai:

 • švietimo sistemos ir pramonės įmonių tvirtų tarpusavio santykių kūrimas
 • sukurti mokymo sistemą, kuria remiantis mokytojai, įmonių darbuotojai vykdys mokymus
 • sukurti akreditavimo sistemą, kurios pagalba bus pripažįstamos įgytos kompetencijos
ico-connected

MOKYMO MEDŽIAGA

CircVET metodas – individualių poreikių įvertinimas ir individualaus mokymo parengimas pagal žemiau pateiktą schemą:

 • 1. Poreikio nustatymas

  Interesantas atlieka testą, kuriuo remiantis nustatomi individualūs mokymosi poreikiai

 • 2. Mokymo medžiagos parinkimas

  Atsižvelgiant į poreikio nustatymo testo rezultatus, asmeniui priskiriama mokymo medžiaga

 • 3. Mokymo medžiagos taikymas

  Asmeniui priskirta mokymo medžiaga pateikiama MOOC / NOOC sistemoje. Atliekamas kiekvieno asmens įgytų kompetencijų vertinimas.

 • 4. Pažymėjimas

  Asmeniui, sėkmingai išlaikiusiam kiekvieno mokymų modulio kompetencijų vertinimą, išduodamas pažymėjimas.

MOKYMO MEDŽIAGOS MODULIAI

Sisteminės strategijos

Ekologinis dizainas ir gyvenimo ciklo vertinimas

Skaitmeniniai įgūdžiai

Gamybos procesai

Perdirbimas: „Upcycling“ ir Downcycling

Vartotojai ir naudojimo būdai

Medžiagų tiekimas – Biomedžiagos

Atsigavimas

Verslumas

Mokymo medžiaga ir e. mokymosi platforma

Projekto metu parengta mokymo medžiaga yra nemokama ir visiems prieinama naudotis. Ji pateikiama e. mokymosi platformoje, kuri leis mokyti/-tis tiek sinchroniniu, tiek asinchroniniu būdu.