CIRCVET sujungia reikiamas žinias ir kompetencijas, siekiant sėkmingo projekto veiklų įgyvendinimo ir geriausių rezultatų pasiekimo:

KLASTERIŲ PARTNERIAI

5 partneriai (AIJU, CENTIMFE, PROPLAST, POLYMERIS, LINPRA) atstovauja asociacijas, klasterius. 3 yra tyrimų centrai (CENTIMFE, PROPLAST, POLYMERIS);

Technologijos, inovacijos ir įmonių konkurencingumas
Specialiųjų plastiko pramonės įrankių liejimo technologinis centras
Tarptautinis plastikų inovacijų kompetencijos centras
Gumos, plastikų ir kompozitų konkurencingumo klasteris
Lietuvos inžinerijos ir technologijų pramonės asociacija

AKADEMINIAI PARTNERIAI

5 partneriai (KIMW-Q, ULPGC, UNITRENTO, APRC, VPM) atstovauja švietimo ir mokymo sektorius (universitetus, profesinio mokymo centrus);

Lüdenscheido plastikos institutas
Gran Kanarijos Las Palmo universitetas
Trento universitetas
Alytaus profesinio rengimo centras
Visagino technologijų ir verslo profesinio mokymo centras

TECHNINIAI PARTNERIAI

1 partneris (IDL) įstaiga turinti techninių kompetencijų ir patirties kuriant bei diegiant IRT išteklius;

Infinitivity Design Labs

INOVACIJOS PARTNERIAI

1 partneris (HIT), įstaiga turinti verslo modelių kūrimo ir inovatyvaus verslumo diegimo patirties, suprantanti pagrindinius perėjimo prie žiedinės ekonomikos modelio principus.

Trentino inovacijų centro fondo ryšys tarp mokslinių tyrimų ir inovacijų.

SUSIJUSI PARTNERIAI

CIRCVET konsorciumas sulaukė daugybės subjektų pasiūlymų dalyvauti CIRCVET projekto veikloje.